Waarom stilte

Wij mensen hebben stilte nodig om contact te houden met onszelf. Stilte maakt het mogelijk letterlijk stil te staan bij de wezenlijke vragen in ons bestaan. Het regelmatig ervaren van stilte geeft een ondertoon van rust en vrede, waardoor we ons minder laten meeslepen door gedachten en gevoelens.

Stilte is echter schaars. Waar vind je nog stilte in onze maatschappij? Verkeerslawaai, mobiele telefoons en achtergrondmuziek zijn overal aanwezig. Het levenstempo is hoog. We doen erg veel indrukken op en er wordt van ons verwacht dat we veel op de buitenwereld gericht zijn. Wie behoefte heeft aan stilte, rust en bezinning, moet er echt moeite voor doen om dit in zijn/haar leven in te bouwen.

Een verblijf op een ‘stilteplek’ kan hierbij helpen. Een plek met weinig afleiding en prikkels, waar het gemakkelijker is om de werking van stilte te ervaren dan in het normale, dagelijkse leven. Eenmaal weer in contact met deze stilte in onszelf, kunnen we ook in de drukte en snelheid van alledag hierop terugvallen.

Het Stiltehuis op ‘de Westerhelling’ in Nijmegen is zo’n plek. Op deze plek kunnen jonge mensen kortere of langere tijd verblijven. Stilte is niet gebonden aan culturele of religieuze achtergrond. De opzet van het Stiltehuis is dan ook zodanig dat mensen met uiteenlopende achtergronden zich er thuis kunnen voelen.

Spreekt het voorgaande je aan en ben je tussen de 18 t/m 35 jaar? Dan nodigen we je van harte uit voor een verblijf in ons Stiltehuis.