Annuleringsvoorwaarden

Als je jouw deelname annuleert tot 4 weken vóór aanvang van een activiteit (ongeacht de reden) houden we van het betaalde bedrag €25 annuleringskosten in voor de administratieve verwerking. Bij annulering vanaf 4 weken tot 1 week vóór aanvang brengen wij de helft van het deelnamebedrag in rekening. Bij annulering binnen één week voor aanvang én bij onderbreking van een activiteit betaal je het volledige bedrag.

Bij annulering doorschuiven naar een andere activiteit is niet mogelijk.

Graag vragen we je om schriftelijk of per e-mail te annuleren.

Wij behouden ons het recht voor om een activiteit te wijzigen en bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. Bij annulering door het Leerhuis Westerhelling krijgt je het geld volledig terug.