Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een verblijf in het stiltehuis via de nieuwe website van Leerhuis Westerhelling:

Stille dagen

Daar vind je ook de meest actuele data.