Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor een verblijf in het stiltehuis via het aanmeldformulier hier beneden. Als je je hebt aangemeld laten we je binnen 5 dagen weten of er nog plek is. (Check dan ook je SPAM-folder!) Als dat het geval is,  maak je vervolgens je aanmelding definitief door de kosten over te maken.

Data en kosten

Hier vind je een overzicht van de data en kosten van een verblijf in het Stiltehuis:
Data en kosten

Betaling

Je kunt betalen door de kosten over te maken op bankrekeningnummer NL55 TRIO 0338 6113 04 t.n.v. Leerhuis Westerhelling. Vermeld hierbij duidelijk de data van je verblijf. Je inschrijving is definitief als je betaling op deze rekening is bijgeschreven. Je ontvangt hier geen bevestiging van. (Onze ervaring is dat het overschrijven altijd goed verloopt).

Aankomst en vertrek

Op de dag dat de Stille Dagen beginnen kun je arriveren tussen 20.00 en 20.30 uur. Om 20.30 uur begint het programma. Op zondag eindigen we rond 15.30 uur. We hechten veel waarde aan een gezamenlijk begin en eind van ieder verblijf. Het is daarom niet mogelijk om later te arriveren of eerder te vertrekken. Geef je dus alleen op voor een verblijf waarbij je echt de volledige tijd aanwezig kunt zijn. Mocht je na je aanmelding bij nader inzien toch niet de volledige tijd aanwezig kunnen zijn, dan beschouwen we dit als een annulering.

Annulering

Voor de stille dagen tot en met december 2022 geldt: als je verhinderd bent, krijg je het betaalde bedrag terug als we een plaatsvervanger voor je kunnen vinden. Vanwege de administratie die dit met zich meebrengt houden we van dit bedrag dan wel €10 annuleringskosten in. Voor de stille dagen vanaf januari 2023 gelden onze nieuwe annuleringsvoorwaarden

Aanmeldformulier

    Ik ga akkoord met de annuleringsvoorwaarden(lees deze goed door!). Tevens geef ik toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld op te slaan en te gebruiken om contact met mij op te nemen.

    Hierbij meld ik me aan voor het ontvangen van e-mail berichten met aankondigingen en nieuws van Leerhuis Westerhelling

    Wij gaan altijd zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Meer kun je daarover lezen in onze privacyverklaring